WP Service & Support

Vilkår

Generelle vilkår gjelder fra og med 16.02.2022

Følgende vilkår gjelder for bruk av WP Service (Heretter omtalt som «WPS») sine produkter og tjenester. 

Juridisk avtalepart

WPS er en produkttjeneste levert av Adseo AS, med orgnummer:  916 870 337. 

Vilkårene kan endres med 30 dagers forvarsel. 

Generelt

Det forutsettes at kunden har lest igjennom vilkårene i forbindelse med bestillingen. Man kan ikke fullføre bestillingen, uten aksept av vilkårene. 

Bestillingen er bindene så snart den er sendt inn til WPS elektronisk, bekreftet ved å fullføre ordre online på våre nettside https://wpservice.no/ 

Bruk

  • Kunden forplikter seg til å følge enhver tids anbefalte sikkerhetstiltak. 
  • Bruk kan ikke overføres til tredjepart uten at dette er avtalt og godkjent av begge parter.
  • Avtalen kan sies opp om bruken bryter norsk lov.
  • Tjenester kan stoppes midlertidig og fjernes, om de påvirker driftsmiljøet.
  • Oppsigelse på grunn av avtalebrudd eller om tjenesten stenges på grunn unødig hinder for andre, vil ikke erstattes. 
  • Videresalg av tjenesten er forbudt med mindre det foreligger egen avtale.
 
Tjenestenivå 
WPS strekker seg langt for å skape et driftsmiljø som er trygt og sikkert for alle brukere. Derfor aksepterer vi kun kunder med norsk organisasjonsnummer på våre servere. 
All feilretting vil påbegynnes innen 24 timer, dersom det ikke foreligger egen SLA avtale som regulerer dette.

Serverene har en høy oppetid og avlastning, driftsbrudd vil svært sjeldent forekomme. Om slikt skjer vil vi varsle våre kunder via våre nettsider med egne driftstatuser. 

Nettsidene må påregnes å ha nedetid ved oppdatering av versjoner og vedlikehold. Noen få minutter. 

Tjenesten tar daglig backup, om ikke annet er avtalt.

En del av tjenesten er support og drift. WPS har derfor tilgang til alle kunders løsninger. Partene har taushetsplikt.  

Alt som lagres på kundens område, er kundens eiendom. Herunder programvare, tekst, innhold, bilder og filer. WPS kan ikke under noen omstendighet benytte seg av dette materiellet eller gjøre dette tilgjengelig for andre/3.part.

Sikkerhet

Kunden forplikter seg å ta godt vare på passord og brukertilganger, og ikke dele disse ut til andre.  

Kunden forplikter å rette seg etter sikkerhetskrav som kommer fra WPS. 

WPS har rett til å gripe inn uten forvarsel ved fare for sikkerhetsbrudd, eller om manglende sikkerhet oppdages. 

Betaling og bindingstid

Alle tjenester betales forskuddsvis digitalt med bankkort/kredittkort. Betalingsløsningen er levert av Stripe. 

For webhotell gjelder bindingstid på 12 måneder. Man kan velge å flytte tjenesten eller bytte leverandør i bindingstiden, men det gir ingen refusjon av innbetalt sum. 

For support og service, betales 1 time på forskudd, deretter mottar kunden en betalingslenke for oppgjør av resterende.

Alle priser oppgis i NOK – Norske kroner og eks mva.  

Oppsigelse kan skje med 30 dagers varsel. 

Avtalen fornyes automatisk, dersom avtalen ikke er sagt opp før utløp av perioden. 

Support

WPS har rett til å få opprettet en adminbruker ifm med support og tjenester. Tilgangen skal slettes etter bruk, om ikke annet er avtalt. Dette punktet gjelder også for support, hvor kunden ikke har løsning lagret hos WPS. 

Erstatningsansvar

WPS er ikke ansvarlig for tap i forbindelse med nedetid, servicer eller brudd. 

Force Majeure

Dersom en ekstraordinær situasjon oppstår fritas partene fra avtalen i den perioden situasjonen varer.

Tvister

Tvister hvor WPS og kunden er part skal forsøkes løses i minnelighet. Dersom det ikke er mulig, kan partene bringe saken inn for domstolen, med verneting i Oslo.